Konkurs Młodych Talentów o Puchar „RED DIAMOND” 2019

Konkurs Młodych Talentów o Puchar „RED DIAMOND” 2019

Rejestracja

Uczestnik

Wolnych miejsc 4
Zakończenie rejestracji 10.03.2019 10:00

Opis wydarzenia
Temat: Be Beauty – Be Baroque
Data: 10.03.2019
Adres: Targi BEAUTY FORUM, GLOBAL EXPO, ul. Modlińska 6D Warszawa


UCZESTNICY
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół wizażu, które kształcą w systemie stacjonarnym, wieczorowym i zaocznym. Liczba uczestników jest ograniczona do 20. Decyduje kolejność zgłoszeń. Każda szkoła wizażu może zgłosić do konkursu maksymalnie dwóch uczniów. Zgłoszenia są poddawane weryfikacji. FORMUŁA

KONKURSU
Konkurs składa się z zadania praktycznego (makijaż). PRAKTYKA Część praktyczna odbędzie się w niedzielę 10 marca 2019. Temat części praktycznej to: Be Beauty – Be Baroque. Uczniowie stylizują i malują modelkę/modela zgodnie z zadanym tematem, uwzględniając: wygląd zewnętrzny, fryzurę, makijaż, strój, przy czym największa ilość punktów przyznawana jest za makijaż. Makijaż jest wykonywany w obecności jury złożonego z fachowców. Publiczność ma możliwość przyglądania się pracy uczestników. Następnie odbywa się prezentacja modeli, werdykt jury oraz wręczenie nagród.

MATERIAŁY DO PRACY
Uczestnicy posługują się własnymi materiałami i przyborami przywiezionymi do pracy. KRYTERIA Każdy uczestnik pracuje z własną modelką/modelem. Fantazji nie stawia się granic. Jury ocenia zarówno makijaż, jak i wrażenie ogólne w skali 1-5 pkt. Jury ocenia każdy wykonany krok (podkład, oczy+brwi, usta, finish), wygląd ogólny oraz pomysł.

OCENA

Wynik składa się z sumy uzyskanych punktów z części praktycznej. NAGRODY Do wygrania atrakcyjne nagrody od sponsorów konkursu. Wszyscy zwycięzcy otrzymują puchar oraz dyplom a także roczną prenumeratę magazynu BEAUTY FORUM. Szkoła zwycięzcy otrzymuje puchar.

POZOSTAŁE WARUNKI
Zgłoszenie do Konkursu Młodych Talentów o Puchar RED DIAMOND jest jednoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa określonych w niniejszym regulaminie. Uczestnicy powinni być ubrani neutralnie (brak nadruków reklamowych). Wszystkie materiały zdjęciowe oraz filmowe realizowane podczas mistrzostw organizator będzie wykorzystywać do celów promocyjnych a także redakcyjnych.

UWAGA: Zgłoszeni do konkursu uczniowie powinni dosłać droga pocztową lub w formie skanu odpowiednie oświadczenie dostępne na stronie http://wiosna.beauty-fairs.com.pl/odwiedzajacy/mistrzostwa/konkurs-mlodych-talentow-o-puchar-red-diamond/

WYKLUCZENIE ROSZCZEŃ

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z przyczyn od niego niezależnych, w tym względem modelki/modela z tytułu nieprawidłowej pracy uczestnika konkursu.
Termin i miejsce

Rozpoczęcie: 12.11.2018 10:00
Zakończenie: 10.03.2019 18:00

Targi BEAUTY FORUM, GLOBAL EXPO, ul. Modlińska 6D Warszawa

Strona wydarzenia:
http://wiosna.beauty-fairs.com.pl/odwiedzajacy/mistrzostwa/konkurs-mlodych-talentow-o-puchar-red-diamond/

Udostępnij znajomym:

Organizator
Health and Beauty Media Sp. z o.o.

ul. Królowej Marysieńki 9/10 02-954 Warszawa

kamila.jadwicka@health-and-beauty.com.pl
603 776 198
Pokaż mapę...